Information och juridiska hänvisningar


Utgivare: Viessmann Refrigeration Systems AB
Hanögatan 8
SE-211 24 Malmö
Sverige
Telefon: +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se

Registreringsdomstol: 
Momsregistreringsnummer: SE5562215219 

Viessmanns webbplatser har sammanställts med största noggrannhet. Trots detta kan Viessmann inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för skador till följd av detta om de inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Viessmanns sida.

Viessmann förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra innehållet på sina sidor utan förvarning.

Viessmanns webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Viessmann ansvarar inte för dataskyddsstrategin och innehållet på dessa webbplatser.

Personliga uppgifter används bara för att genomföra transaktioner som begärts av kunden.