Service och underhåll

Våra lokala försäljningskontor och marknadspartners övervakar kontinuerligt driften av våra installerade kylsystem och erbjuder våra kunder regelbundet underhåll och reparationsservice. Eventuella larm behandlas omgående och den snabba servicen säkerställer kortast möjliga avbrott i driften. Regelbundet underhåll och regelbundna kontroller av driften rekommenderas för att möjliggöra lång livslängd, hög energieffektivitet och höga systemprestanda.