Samverkan och anpassning

Kundsamverkan och anpassning av produkter för att uppfylla specifika kundkrav är en viktig del av våra kommersiella kylprojekt. Viessmanns lokala försäljningskontor och kundtjänstteam är den första kontaktpunkten när en kund behöver anpassade lösningar. Våra erfarna konstruktörer och ingenjörer utvecklar och konstruerar produkterna tillsammans med våra forsknings- och utvecklingsgrupper enligt kundens specifikationer. Som en del av våra nyckelfärdiga projekt dimensionerar vi också nödvändig kylkapacitet för varje enskild miljö.

Vi deltar även i samutvecklingsprojekt med storkunder genom att utveckla kundspecifika lösningar för deras framtida koncept.