Logistik och installation

När det gäller kylprojekt är logistik och punktliga leveranser avgörande. Viessmann tar hand om hela logistikkedjan för att säkerställa att tidsschemat för projektet och de specifika kraven på installation och lossning uppfylls. Viessmanns installationsteam och marknadspartners hanterar och samordnar installationen av kylskåp och kylrum med utformningen av det övergripande kylsystemet. Testning och driftsättning av projektet ingår som regel i beställningen och våra tekniska expertgrupper säkerställer då snabb och korrekt idrifttagning – så att våra kunder kan koncentrera sig på sin verksamhet.