Digital service

Tec2Track, är ett nytt verktyg för fjärrmonitorering av dagliga funktioner samt lagring av informartion för att ytterligare kunna utveckla verksamheten.

Informationen och datan hjälper till att effektivera och förbättra dagliga funktioner. Livsmedelshandeln måste rapportera och övervaka hygien på livsmedel, så som nivån på temperaturen, men också försäkra att dagliga funktioner löper smidigt utan att risker som kan orsaka stora förluster sker.


Tec2Track är oberoende av regulatorns leverantör

Tec2Track är ett nytt fjärrmonitorerings verktyg som är oberoende regulatorns leverantör. Den kommunicerar med alla regulatorer via Modbus kommunikation, vilket gör att den passar för både redan befintliga affärer som nya.

Det nya fjärrmonitorerings verktyget lämpar sig för allt från små närbutiker, bensinstationer till stora hypermarkets. Är kompitabel med alla system. Viessmanns Monitro sensorer i kyldisken eller i kylrummet samt affärens gateway är det ända som behövs ifall det är problem med komminikationen mellan enhetens regulator. Sensorerna kan installeras i efterhand på alla produkter eller direkt i Viessmanns produkter under produktionen.

Tec2Track ger möjligheten för livsmedelshandeln och tjänsteleverantören att övervaka allt från en enda affär, till och med en enstaka disk, till ett helt nätverk av affärer. Beroende på kundens förväntningar och användar profil, kan det flexibla verktyget skräddarsys och anpassas för framtida ändamål.


Samlar data från livsmedelshandelns dagliga funktioner

Tec2Track ger en helhets överblick av kyldiskarna och kylsystemen, men kan också kopplas till att övervaka ventilationen, ljus, säkerhet och andra funktioner i anläggningarna. Med andra ord övervakar det allting från temperatur och energi till värme och ventilation samt hela fastighetens styrsystem.

Klicka här för att läsa Tec2Track broschyren (på engelska)TEC2TRACK Remote monitoring technology

Send us a message