Kiwi Barkåker, Norge

Kiwi barkåker – med omtanke om miljön och lösningar från viessmann  

KIWI Barkåker erbjuder ett brett utbud av produkter, både för vardagslivet och festliga tillfällen. Som en lågprisbutik med i genomsnitt cirka 4000 kunder per vecka ställer man höga krav på effektivitet och ordning. KIWI Barkåker fokuserar särskilt på ekologiska varor och på att minska livsmedelssvinnet. Det är den enda livsmedelsbutiken i området och man har många lokala kunder. Därför har butiken ett sortiment som är betydligt större än i en vanlig KIWI-butik.

”Särskilt anpassade exponeringskylar var mycket viktigt för oss. Jag är mycket nöjd med kyllösningarna. Varorna är lätt åtkomliga för kunderna, vilket bidrar till att öka försäljningen. Produkterna exponeras väl och exponeringskylarna är attraktiva.” ” 

Butikschef Ida Handeland

Våra referenser

Våra kunders framgångssagor i livsmedelshandel  listas nedan.  Klicka för att se alla referenser. Besök referenssidan