Röda korsets blodbank, Österrike

Laboratorier, forskningslokaler och behandlingsrum med kylrum från Viessmann

Röda korsets blodbank i österrikiska Linz är en av de ledande institutionerna i sitt slag i Europa. Laboratorier, forskningslokaler och behandlingsrum tar upp en yta på nästan 10 000 kvm. Valet av teknisk utrustning för byggnaden var därför mycket viktigt, särskilt för temperaturreglerade rum och sjukvårdslokaler. Fem TectoCell-kylrum med en total yta på 64 kvm och sju frysrum på 100 kvm tillsammans med fem TectoCell-kylrum med integrerade dörrar används dagligen för mycket temperaturkänsliga produkter.

Viessmann-produkter erbjuder konstant tillförlitlighet. Tack vare det sofistikerade, självcentrerade spont- och notsystemet kan de enskilda elementen sammanfogas perfekt. Mycket tid sparas under monteringsprocessen och tack vare det väggöverlappande systemet kan de enskilda väggarna sättas samman helt fogfritt. Det innebär att Viessmann-rummen erbjuder högsta möjliga hygienstandard.

Herbert Leitner, kylsystemspecialist från Österrike.

Våra referenser

Våra kunders framgångssagor i hälsovård och laboratorier listas nedan.  Klicka för att se alla referenser. Besök referenssidan