Avfallskyl

Inom livsmedelsindustrin är hygienisk förvaring av organiskt och oorganiskt avfall mycket viktig och juridiskt reglerat. Viessmanns avfallskylar är ett ekonomiskt och pålitligt alternativ som uppfyller alla dessa krav. Genom användningen av austenitiskt rostfritt stål kännetecknas kylarna av korrosionsbeständighet, enkel rengöring, tillförlitlighet och hållbarhet. Tack vare den sömlösa övergången mellan öppnings- och förvaringsfacket är Viessmanns avfallskylar lätta att rengöra och mycket hygieniska.