ESyCool green

Hållbar uppvärming och kyling för livsmedelshandeln

Viessmann - for the benefit of the future

Viessmann ESyCool Green är ett modulsystem för effektiv, miljöanpassad uppvärmning och kylning för livsmedelshandeln. Det integrerade, utvidgningsbara energisystemet bygger på användning av högeffektiva, serietillverkande Viessmann-värmepumpar med det naturliga köldmediet R290. Pumparna är konstruerade med teknik som bygger på effektiv kylning snarare än att generera värme och bidrar därmed till ekonomisk kylning i butiker. På vintern kan värmen från kylsystemet användas till att värma upp byggnaden.

Tack vare detta unika koncept kan lagring av termisk energi nu användas både för uppvärmning och kylning i livsmedelshandeln. Den kraftiga energiförbrukningen som uppstår i övergången mellan vatten- och isfasen spelar en avgörande roll för denna lösning.

Med ESyCool Green har Viessmann ännu en gång satt en ny standard när det gäller innovativ och effektiv energiteknik. Alla moduler för en framtidsorienterad, energibesparande butik finns nu tillgängliga från en enda leverantör.


Miljövänlig kylning med ESyCool

  • Industritillverkat, testat och certifierat utomhusaggregat i skyddshölje (finns även som inomhusaggregat)
  • Särskilt framtagna för att uppfylla behoven för byggnader med avancerade drift- och underhållstjänster i internationell livsmedelshandel (lågprisbutiker, närbutiker och stormarknader)
  • För integrering av livsmedelskylning och behovsstyrd värmeteknik i byggnader, i kombination med en innovativ isenergilagring
  • Integrerad hydraulisk modul för brine-baserad kylning (kylskåp och kylrum) och betongkärnaktivering på vattensidan för uppvärmning av byggnaden
  • Kan byggas ut med ett solcellssystem för att utnyttja förnybar solenergi
  • Kan byggas ut med ett ventilationssystem anpassat för byggnaden

Läs mer om 
EsyCool green    ESyCool GB