Insikter i kylningsverksamhet

Framtidssäkra dina kyllösningar den "naturliga" vägen.

2020-07-08

När trycket ökar för att nå målen för reduktion av växthusgaser, ökar den globala detaljhandeln förändringstakten över till system med naturliga köldmedier för att göra sin del för miljön -och deras egna fickor.

Läs mer