Studie om detaljhandelns och måltidsservicens fusion

2019-07-08
Retail - Foodservice fusion

Globalt sett accelererar omställningen mot en fusion mellan detaljhandeln och måltidsservicen. Fler och fler detaljhandlare funderar på hur de kan utnyttja tillväxtmöjligheter utanför livsmedelsdetaljhandeln. Samtidigt som många non food-affärer står inför sina egna utmaningar just nu, växer ”mat på språng” i många affärer.

Tiden kan verka svår för traditionella stormarknader, då de står inför en ökad konkurrens från bland annat det dubbla hotet som utgörs av lågpriskedjor och webbhandel. Och utan tvivel kämpar många aktörer med att anpassa sig till denna förändrade omvärld där marginalerna pressas ned och de operativa modellerna utmanas. Det finns dock ett allt större antal aktörer som framgångsrikt anpassar sig till denna nya miljö, ändrar fokus och hittar ny kraft. Något som alla dessa har gemensamt är ett starkare fokus på att ta sig an ett större urval matmissioner.

Vi har tillsammans med IGD* tagit fram en rapport där vi tittar på orsakerna bakom och sätten hur detta ändrar livsmedelsdetaljhandeln, vem som levererar de bästa lösningarna på marknaden just nu och vad som kan tänkas ligga framför oss.


Intresserad av att läsa hela rapporten? Fyll i dina kontaktuppgifter för att få hela rapporten. Rapporten är på engelska.

Jag ber om att få hela rapporten om detaljhandelns och  måltidsservicens fusion.

* IGD är en välgörenhetsorganisation i kärnan av livsmedelsindustrin och matvaruhandeln som bedriver forskning och utbildning. IGD har över 100 års erfarenhet av arbete med ledande tillverkare och detaljhandlare inom livsmedelsdetaljhandeln och bedriver verksamhet från kontor i Asien, Europa och Nordamerika. Lär mer om IGD här.