Framtidssäkra dina kyllösningar den "naturliga" vägen.

2020-07-08
Viessmann blog - Future-proofing your refrigeration 

Dyrare elpriser och stränga miljöbestämmelser gör övergången till naturliga köldmedier mer attratktivt för alla industrtier detta gäller även detaljhandeln. I hela världen väljer detaljhandlare naturliga köldmedier i nya butiker och konverterar existerande kyllösningar till mer effektiva och mer hållbara lösningar.

I kylindustrin är restriktionerna speciellt riktade mot den kommersiella sektoren, vilken EU förutser att från och med 2022 kommer ny utrustning som använder kylmedium med en GWP lägre än 150 i både mindre plug-in möbler(t.ex. drickakylar, kylda försäljningsautomater) och större centralkylda system i stora butiker (med några undantag).

Ilana Koegelenberg, Shecco marknadssutvecklingschef, förberedde en artikel till oss om naturliga köldmedier, globala trender och siffror. Läs vårt blogginlägget och ladda ner ditt exemplar gratis.


Benefits of Hydrocarbon Refrigerants