Insikter i kylningsverksamhet

Framtidssäkra dina kyllösningar den "naturliga" vägen.

2020-07-08

När trycket ökar för att nå målen för reduktion av växthusgaser, ökar den globala detaljhandeln förändringstakten över till system med naturliga köldmedier för att göra sin del för miljön -och deras egna fickor.

Läs mer

Rapport om de senaste trenderna inom kyl- och fryskategori

2020-06-08

Hur kommunicerar återförsäljare och tillverkare med kunden för att fånga dess uppmärksamhet?

Läs mer

Studie om detaljhandelns och måltidsservicens fusion

2019-07-08

Globalt sett accelererar omställningen mot en fusion mellan detaljhandeln och måltidsservicen. Fler och fler detaljhandlare funderar på hur de kan utnyttja tillväxtmöjligheter utanför livsmedelsdetaljhandeln. Samtidigt som många non food-affärer står inför sina egna utmaningar just nu, växer ”mat på språng” i många affärer. 

Läs mer