Integritetspolicy

Inledande information

Vi, Viessmann Värmeteknik AB (i fortsättningen kallad ”Viessmann” eller ”vi”) ett företag i Viessmann-koncernen, är väldigt måna om skyddet för dina personuppgifter och följer strikt den för närvarande gällande dataskyddslagstiftningen. Dit hör framför allt EU:s allmänna dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (i fortsättningen kallad ”GDPR”). I Viessmann-koncernen ingår företag som är associerade med Viessmann GmbH & Co. KG. Det är sådana företag som vi kan ha bestämmande inflytande över.

Personuppgifter samlas in på våra webbplatser och vid användningen av våra appar och tjänster enbart i i den omfattning det är nödvändigt och behandlas enbart för ett bestämt syfte. Personuppgifter är uppgifter som gör att du personligen kan identifieras eller andra uppgifter som är kopplade till dig.

Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen/GDPR:

Viessmann Refrigeration Systems AB
Box 1177 (Skalholtsgatan 9)
SE-164 26 Kista, Sverige
+46 8 594 112 00
info.refrigeration@viessmann.se

Behandling inom Viessmann-koncernen

På uppdrag av oss, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, arbetar:

 • Viessmann Refrigeration Systems AB med försäljning och marknadsföring
 • VC/O GmbH med drift av webbplatserna och apparna samt marknadsföring
 • Viessmann IT Service GmbH med driften av backendsystemen
 • Viessmann PV + E GmbH och Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG med försäljning och marknadsföring

Andra företag inom Viessmann-koncernen kan behandla de insamlade uppgifterna eller så kan de lämnas vidare till dessa om:

 • du på något annat ställe (exempelvis information i förfrågningsformuläret) har gett ditt uttryckliga och informerade samtycke,
 • det är nödvändigt för syftet och arbetsfördelningen inom Viessmann-koncernen; om detta har avtal slutits inom Viessmann-koncernen,
 • personuppgiftsansvarige ställer uppgifterna till förfogande i pseudonymiserat skick och säkerställer att det koncernföretag som får i uppdrag att behandla uppgifterna inte kan avpseudonymisera dem eller
 • personuppgiftsansvarige lagrar uppgifterna anonymiserat och dataskyddsbestämmelserna inte längre gäller för de på så sätt lagrade uppgifterna.

Överföring till tredjeländer

Företagen i Viessmann-koncernen behandlar/överför de uppgifter som du tillhandahåller till platser i Tyskland, EU och tredjeländer (bl.a. USA) som har en adekvat dataskyddsnivå enligt artikel 45 GDPR eller lämnar lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR.

Omfattning av förklaringen om skydd för personuppgifter

Följande förklaring ger dig en överblick över hur vi säkerställer personuppgiftsskyddet, vilken typ av uppgifter vi samlar in och behandlar och för vilka syften och på vilken rättslig grund som vi samlar in och behandlar dem. Den gäller i princip för alla webbplatser och appar som Viessmann är ansvarig för. Om det på Viessmanns webbplaster eller i våra appar finns avvikelser från dessa principer för databehandling eller om de kompletteras med egna principer, anges detta på lämpligt sätt på de aktuella webbplatserna eller i apparna.

Denna förklaring om skydd för personuppgifter består av fem delar:

 • Första delen (Bestämmelser för användare som är privatpersoner) gäller för privatpersoner som använder Viessmanns tjänster.
 • Andra delen (Bestämmelser för användare som är näringsidkare) gäller för näringsidkare som använder Viessmanns tjänster.
 • Tredje delen (Bestämmelser för arbetssökande) gäller för privatpersoner som använder Viessmanns tjänster för att söka en tjänst.
 • Fjärde delen (Allmän information och bestämmelser för Viessmanns webbplatser och appar) gäller för alla användare som använder Viessmanns tjänster eller webbplatser och appar.
 • Femte delen (Information om de berördas rättigheter) gäller för alla användare för vilka dataskyddslagstiftningen gäller, utom juridiska personer.

Dessutom kan våra webbplatser innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser för vilka denna förklaring om skydd för personuppgifter inte gäller.

I. Bestämmelser för användare som är privatpersoner

Denna del av förklaringen om skydd för personuppgifter gäller för användare av Viessmanns tjänster som är privatpersoner. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter utgörs av det godkännande av denna förklaring som du har gett som samtycke.

Användning och verifiering av personuppgifter

 • De personuppgifter som du har angett är bland annat följande:
 • Ditt namn
 • Din adress (postadress och ev. adresstillägg)
 • Din mejladress
 • Ditt födelsedatum
 • Ditt kön
 • Ditt telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer
 • Ditt land
 • Din betalningsinformation
 • Det energiföretag som du hittills har anlitat
 • Din Viessmannprodukts produktnamn
 • Din Viessmannprodukts tillverkningsnummer

Om du ger oss personuppgifter, använder vi dessa för att svara på dina förfrågningar, för att handlägga din begäran om rådgivning, för offert, för teknisk administration, för inloggningsaktiviteter och för de tjänster som tillhandahålls på de olika webbplatserna eller i apparna. Rättslig grund för detta är artikel 6.1.1b GDPR respektive ditt samtycke. Du kan när som helst återta ditt samtycke till användningen av de uppgifter som du har lämnat. För att göra det skriv till: datenschutz@viessmann.com, helst med angivande av de tjänster som du har använt dig av.


Telefonkontakt från Viessmann

Om du har godkänt vår förklaring om skydd för personuppgifter och vid en begäran om offert har lämnat oss ditt telefonnummer, kan vi komma att kontakta dig per telefon innan vi skickar dig vidare till vårt partnerföretag. Detta för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta och diskutera ditt ärende så att vi kan skicka dig vidare till ett lämpligt partnerföretag.


Information om vidarebefordran av dina uppgifter och utvärdering

Om du har godkänt vår förklaring om skydd för personuppgifter och i samband med en begäran om offert har gett oss din mejladress, informerar vår serviceavdelning dig per mejl om handläggningen av din begäran. För detta skickar vi dig bland annat ett meddelande med kontaktuppgifter till vår partner och sedan även en möjlighet för dig att betygsätta detta företag. Om du inte anger din mejladress vid din begäran, kan vi tyvärr inte ge dig någon fackrådgivning/offert.


Vidarebefordran av personuppgifter

För att utföra tjänsten fackrådgivning eller för att förmedla ett partnerföretag för offerering och/eller köp, service eller reparation av en värmepanna eller någon annan produkt ur Viessmann-sortimentet vidarebefordrar vi, med ditt samtycke, de personuppgifter som du har angett till externa partner som samarbetar med oss och finns i din region.

Denna partner uppmanas att kontakta dig för att kunna ge dig den fackrådgivning och/eller den offert som du har bett om. För detta syfte tar partnern kontakt per mejl och/eller telefon.


Annan behandling och radering av dina uppgifter

Utöver detta vidarebefordras dina uppgifter inte till tredje man, det vill säga personer eller företag som inte ingår i Viessmann-koncernen. Uppgifterna säljs inte heller vidare. De lagrade personuppgifterna raderas när du återtar ditt samtycke till lagringen, när uppgifterna inte längre krävs för det syfte som de har lagrats för eller när lagringen inte är tillåten enligt lag.


Marknadsföring och samtycke till marknadsföring

Vi, det vill säga Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann Refrigeration Systems AB, VC/O GmbH och Viessmann PV + E GmbH, informerar dig per mejl, post eller telefon enbart om produkter och tjänster från Viessmann och ställer i förekommande fall frågor om detta om du uttryckligen har gett oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för marknadsföringssyften (opt-in).

Du gör detta genom att aktivt bocka för rutan i våra formulär bredvid påståendet ”Ja, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann Refrigeration Systems AB, VC/O GmbH, Viessmann PV + E GmbH och Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG får använda min mejladress och/eller mitt telefonnummer för att informera mig om de senaste produkterna och tjänsterna. Jag använder härmed även min möjlighet att ge positiv och negativ feedback via marknads- och åsiktsundersökningar. Detta samtycke kan jag när som helst återta med verkan för framtiden.”

Observera: Den text som visas på den aktuella webbplatsen/i den aktuella appen kan eventuellt innehålla andra företag, om dessa berörs av din förfrågan.

Om du har gett oss ditt samtycke för en sådan användning, men inte längre vill få reklam eller marknadsundersökningar från Viessmann, kan du när som helst återta ditt samtycke med verkan för framtiden. Dina uppgifter raderas då eller, om de fortfarande behövs för avräknings- och bokföringssyften, lagras de kopplat till dessa syften. För att återta ditt samtycke, skicka ett mejl till: info.refrigeration@viessmann.se.


Användning av personuppgifter vid anmälan till nyhetsbrev per mejl

Om du anmäler dig till att få nyhetsbrev, antingen på Viessmanns webbplats eller i Viessmanns appar, används din mejladress för informations- och marknadsföringssyften till dess att du avbeställer nyhetsbrevet. Genom anmälan till nyhetsbrevet lagrar vi din mejladress, din IP-adress och datum för din anmälan. Lagringen används bara som bevis ifall någon tredje man skulle missbruka en mejladress och utan den rätta ägarens vetskap anmäla sig till ett nyhetsbrev.

Du kan när som helst återta ditt samtycke till nyhetsbrevsutskick med verkan för framtiden. Om du inte längre vill få nyhetsbrevet, kan du när som helst be att bli struken från vår utskickslista genom avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller så kan du skicka ett mejl till: info.refrigeration@viessmann.se.


Användning av personuppgifter när du fyller i kontaktformuläret

Om du skickar en förfrågan till oss via något av våra kontaktformulär, lagras de uppgifter som du anger där, inklusive de kontaktuppgifter som du anger, hos oss för behandling av din förfrågan och för eventuella följdfrågor till samma ämne. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje man.

Du kan när som helst återta ditt samtycke till användningen av de uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret. Skriv då till: info.refrigeration@viessmann.se.


Personuppgifter vid användning av Viessmann Community

Om du anmäler dig till Viessmann Community genom att godkänna denna förklaring om skydd för personuppgifter och genom att öppna ett användarkonto, används de uppgifter som du har lämnat för att tillhandahålla Viessmann Community och för handläggningen av de frågor som du har ställt och de anmärkningar som du har gjort. Detta omfattar även samtycke till att Viessmann tar kontakt via mejl och/eller telefon. Syftet för detta är enbart relaterat till innehållet i din förfrågan.

Du kan när som helst, med verkan för framtiden, återta ditt samtycke genom att radera ditt användarkonto. Dina uppgifter raderas då eller, om de fortfarande behövs för att uppfylla andra lagstadgade syften, lagras de kopplat till dessa syften. De inlägg som du har gjort i Viessmann Community anonymiseras när du raderar ditt användarkonto och ligger sedan kvar där i anonymiserad form. Det är då inte längre möjligt att koppla inläggen till dig som person.


Användning av personuppgifter vid anmälningar till evenemang eller informationsbesök

På vissa sidor på vår webbplats har du möjlighet att lämna personuppgifter för att anmäla dig till informationsbesök, utbildningar eller evenemang som anordnas av Viessmann. Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för att behandla din förfrågan. Om du anger din mejladress och ditt telefonnummer som deltagare i något av våra evenemang, får du ett bekräftelsemejl och, beroende på typ av evenemang, ett sms 30 minuter innan din tid/innan evenemanget börjar. När evenemanget är över sparas uppgifterna för exempelvis utvärdering av evenemanget. Dessa uppgifter raderas senast efter 6 månader, om detta inte förhindras av att uppgifterna måste sparas enligt lag, exempelvis som bevis för fackkunskap, mat och dryck eller kostnader etc.

Samtycke till användningen av de uppgifter som har lämnats vid anmälan kan återtas fram till dess att evenemanget börjar. För återtagande av samtycke, skicka ett meddelande till: info.refrigeration@viessmann.se.

II. Bestämmelser för användare som är näringsidkare


Denna del av dataskyddsbestämmelserna gäller bara för användare som är näringsidkare, exempelvis företagare med enskild firma, hantverkare, industriföretag, kommuner, ritbyråer, konsulter, arkitekter, och bara om användaren lämnar personuppgifter för kontaktpersoner på våra webbsidor och appar.

Personuppgifter samlas in och behandlas av Viessmann för följande syften:

 • Förmedling av kundförfrågningar
 • Förmedling till kunder som har gjort förfrågningar
 • Visning i Viessmanns partnerförteckningar (exempelvis sökningar av lokala Viessmann-partner på kyla.viessmann.se)

Om du har gett oss personuppgifter använder vi dessa endast för att svara på dina förfrågningar, för att fullgöra avtal som vi har slutit med dig, för teknisk administration, för inloggningsaktiviteter och för de tjänster som tillhandahålls på de olika webbplatserna eller apparna.

De lagrade personuppgifterna raderas när du återtar ditt samtycke till lagringen, när dina kunskaper inte längre krävs för det syfte som de har lagrats eller när lagringen inte är tillåten enligt lag. För radering, skicka ett meddelande till: info.refrigeration@viessmann.se. Dina uppgifter raderas då eller, om de fortfarande behövs för bevis-, avräknings- och/eller bokföringssyften, lagras de kopplat till dessa syften.

III. Bestämmelser för arbetssökande

Denna del av dataskyddsbestämmelserna gäller för dig som söker en utannonserad tjänst på företag i Viessmann-koncernen eller utomstående företag för vilka Viessmann tillhandahåller en plattform eller ett partnerprogram för platsannonser eller förmedling av tjänster. Detta gäller bara om de sökande lämnar obligatoriska personuppgifter eller i enlighet med andra delstatliga riktlinjer till Viessmann under ansökningsförfarandet, exempelvis ansökan i pappersformat, per mejl, i kontaktformulär med bilagor respektive på portaler som Viessmann äger eller på utomstående företags elektroniska platsförmedlingstjänster. Ansökningar som görs i pappersformat skannas in och lagras i våra system, pappersdokumentet förstörs sedan av certifierade tjänsteföretag i enlighet med dataskyddsrättsliga bestämmelser.

Vi använder dina personuppgifter enbart för att handlägga din ansökan och på grundval av ditt samtycke till denna förklaring om skydd för personuppgifter. De som får ta del av dina handlingar är personalansvariga på Viessmann Werke GmbH & Co. KG och det aktuella koncernföretaget samt chefer och andra rekryteringsansvariga inom vilkas område tjänsten har utannonserats. En annan form av behandling görs anonymiserat i syfte att mäta resultaten för tillsättningen av tjänster och de använda tekniska annonskanalerna samt de sökandes kompetens, även detta anonymiserat.

Behandlingen av uppgifterna görs med hjälp av system från Greenhouse Software, Inc, ett företag med säte i USA. Viessmann Werke GmbH & Co. KG har för detta, i enlighet med artikel 46 GDPR, slutit ett avtal med Greenhouse på basis av EU:s standarddataskyddsklausuler.

Radering av sökandens lagrade personuppgifter görs automatiskt, tidigast 4 och senast 6 månader efter den tidpunkt då sökanden informerades om att han/hon inte kommer att få tjänsten, om det inte finns några lagkrav som förhindrar detta. Tidsfristen framgår av reglerna i den allmänna jämställdhetslagen. Endast om du uttryckligen på förfrågan lämnar ditt samtycke lagras dina uppgifter även fortsättningsvis i vårt system för att kunna användas för framtida platsansökningar.

Om du skickar en ansökan i pappersformat utan samband med en platsannons i våra elektroniska format, exempelvis vid en spontanansökan, får du en sammanfattning av denna förklaring om skydd för personuppgifter tillsammans med bekräftelsen på att vi har mottagit din ansökan, eller i vart fall senast när vi ger dig ett avslag.

IV. Allmän information och bestämmelser för Viessmanns webbplatser och appar

Dessa bestämmelser gäller för Viessmanns webbplatser och appar utöver bestämmelserna för användare som är privatpersoner samt bestämmelserna för användare som är näringsidkare. För våra appar finns det ibland ytterligare förklaringar om skydd för personuppgifter. Förklaringarna för Viessmanns appar ViCare och Vitotrol Plus hittar du under följande länk: https://www.viessmann.co.uk/en/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Databehandling genom att du går in på våra webbplatser och använder våra appar

Vi samlar in och lagrar automatiskt på våra loggfiler information som din webbläsare eller apparna skickar till oss. Viessmann kan inte koppla dessa uppgifter till enskilda personer. Uppgifterna förs inte samman med andra datakällor. Uppgifterna består av:

 • Typ/version av webbläsare
 • Vilket operativsystem som används
 • Referrer URL (vilken webbsida som har besökts innan)
 • Datorns IP-adress
 • Tiden för uppkopplingen

Viessmann kan inte koppla dessa uppgifter till enskilda personer. Uppgifterna förs inte samman med andra datakällor. Uppgifterna används endast för intern statistisk utvärdering.


Länkning till externa webbplatser

Denna förklaring gäller endast för Viessmanns webbplatser och appar. Dessa kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av tredje man. Denna förklaring gäller inte för dessa webbplatser. Om du lämnar Viessmanns webbplatser och appar för att titta på en utomstående leverantörs erbjudande, rekommenderar vi att du även läser denne leverantörs förklaring om skydd för personuppgifter noggrant.


Cookies och användning av analysverktyg

På flera ställen på våra webbplaster och i våra appar används så kallade cookies. De används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som läggs upp på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen. Cookies gör ingen skada på din dator och innehåller inga virus.

Viessmann använder även analysverktyg för detta, exempelvis Webtrends eller Google Tag Manager (Firebase). De uppgifter som har ställts till förfogande och som används samlas in och lagras helt anonymiserat. Lagringen av dessa uppgifter görs eventuellt även utanför Tyskland eller EU.

Vid implementering och användning av analysverktyg och spårningsteknik anonymiserar vi personuppgifterna så snart som möjligt, antingen på leverantörens webbplats, vilket regleras genom relevanta avtal, eller vid vår första användning så att din rätt till tillgång inte gäller för alla nedan nämnda tekniker.

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller i apparna respektive i operativsystemsmiljön (iOS, Android) kan du förhindra överföringen av sådana uppgifter, men detta kan eventuellt ge problem vid start eller användning av eller för funktionaliteten för det innehåll eller den tjänst som erbjuds. De cookies som finns i den tjänst från Taboola Inc. som vi använder kan avaktiveras via följande länk (opt-out): https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

Därutöver sätter vi i vissa fall cookies för att mäta resultat och optimera våra marknadsföringsåtgärder. För detta använder vi konverteringsspårning från Adform Germany GmbH (i fortsättningen kallad Adform). En cookie sätts så snart du har kontakt med ett marknadsföringsmedium (exempelvis en banner) från Viessmann som har lagts upp av Adform. Cookien innehåller ett marknadsförings-ID och upprättas med en giltighet på 60 dagar. Den innehåller inga kännetecken (exempelvis fullständig IP-adress, för- eller efternamn, adress, mejladress) via vilka du kan identifieras. Men med marknadsförings-ID:t kan vi se via vilket marknadsföringsmedium du har fått kännedom om oss. Viessmann-koncernen kopplar aldrig ihop marknadsförings-ID:t med några personuppgifter. Användare som inte vill delta i konverteringsspårningen kan i sin webbläsare avaktivera cookien från Adform på: http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out.

Google Analytics och Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att göra en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som genereras av cookien överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer din IP-adress dock att dessförinnan kortas ner av Google i någon av EU:s medlemsstater eller någon annan konventionsstat i fördraget om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas ner där. På uppdrag av webbplatsägaren kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla webbplatsägaren ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Den IP-adress som genom Google Analytics har överförts från din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Du kan genom lämpliga inställningar i din webbläsare förhindra att cookies lagras, men vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som cookien har genererat om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) lämnas till Google och Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera den webbläsarpluggin som du hittar via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du på: http://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på: https://www.google.se/intl/sv/policies/.

Observera att för att garantera en anonymiserad insamling av IP-adresser (IP-masking) på denna webbplats har Google Analytics kompletterats med funktionen ”anonymizeIp”.

Därutöver använder denna webbplats Google Tag Manager. Denna tjänst gör att webbplatstaggar kan administreras genom ett gränssnitt. Google Tool Manager lägger bara upp taggar. Det innebär att inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt samlar in data. Men Google Tag Manager använder inte dessa data. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivån, gäller den för alla spårningstaggar om dessa läggs upp med Google Tag Manager..

Avaktivering av Google Analytics

Du kan förhindra insamling via Google Analytics genom att klicka på följande knapp. Då sätts en opt-out-cookie som hindrar att dina data samlas in i vid framtida besök på denna webbplats:

Google Adwords Conversion Tracking

Som Google AdWords-kund använder Viessmann Google Conversion Tracking, en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Denna tjänst innebär att Google AdWords, om du har kommit till vår webbplats genom en Google-annons, lägger upp en cookie på din dator (”konverteringscookie”). Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för identifiering av personer. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien ännu inte har gått ut, kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och på så sätt länkats vidare till vår webbplats. Varje AdWords-kund får en egen cookie. Därför kan cookies inte följas genom AdWords-kundernas webbplatser. Den information som har samlats in med hjälp av konverteringscookier används för att ställa samman statistik för de AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. AdWords-kunderna får information om det sammanlagda antalet användare som har klickat på deras annons och skickats vidare till en webbplats som är försedd med en konverteringsspårningstagg.

De får dock ingen information genom vilken en användare kan identifieras.

Om du inte vill delta i detta, kan du motsätta dig denna användning genom att med rätt inställning i din webbläsare förhindra att cookies installeras (avaktiveringsmöjlighet). Du kommer då inte med i konverteringsspårningsstatistiken. Mer information och Googles förklaring om skydd för personuppgifter finns på: http://www.google.se/policies/privacy/


Tredjepartscookies

Viessmann använder sig av några reklampartner som hjälper till att göra internetutbudet och webbplatserna intressantare för dig. Därför lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker våra webbplatser. Det är temporära eller permanenta cookies som raderas automatiskt efter den angivna tiden. Dessa temporära eller permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) lagras på din hårddisk och raderas automatiskt efter den angivna tiden. Även cookies från våra partnerföretag innehåller endast pseudonymer, oftast till och med anonyma uppgifter. Det rör sig exempelvis om uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om du köpte något, vilka produkter du har sökt efter etc.

I samband med detta samlar vissa av våra reklampartner in information, även utanför webbplatserna, om vilka sidor du har besökt tidigare eller vilka produkter du har varit intresserad av för att kunna visa dig reklam som bäst överensstämmer med dina intressen. Dessa pseudonymiserade uppgifter kopplas aldrig ihop med dina personuppgifter. De används enbart i syfte att göra det möjligt för våra reklampartner att visa dig reklam som faktiskt skulle kunna intressera dig.


Retargeting-teknik

För detta användas så kallade retargeting-teknik på våra webbplatser. Vi använder denna teknik för att göra internetutbudet intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att på våra partners webbplatser visa reklam för internetanvändare som redan har visat intresse för vår butik och våra produkter. Vi är övertygade om att visning av personlig, intresserelaterad reklam i regel är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har någon sådan personlig koppling. Visning av denna reklam på våra parters webbplatser görs på basis av cookieteknik och en analys av tidigare användarbeteende. Denna typ av annonsering görs helt pseudonymiserat. Inga användarprofiler kopplas ihop med dina personuppgifter.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att så kallade cookies används och att användaruppgifter från dig samlas in, lagras och används via dem. Vidare lagras dina uppgifter i cookies även efter att du har lämnat webbplatsen, för att exempelvis kunna tas fram vid dina framtida besök. Du kan när som helst återta detta samtycke med verkan för framtiden genom att i inställningarna på din webbläsare vägra acceptera cookies.


Google Remarketing

Vi använder oss av remarketing-teknik från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Denna teknik gör det möjligt att återigen, genom målinriktad reklam på Googles partnernätverks webbplatser, nå användare som redan har besökt våra webbplatser och internettjänster och visat intresse för vårt utbud. Visningen av reklam görs genom användning av cookies, små textfiler som sparas på användarens dator. Med hjälp av textfilerna kan användarbeteendet analyseras vid besök på webbplatsen och därefter användas för riktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam.

Om du inte vill få någon intressebaserad reklam, kan du avaktivera Googles användning av cookies för dessa syften genom att gå in på webbplatsen: https://adssettings.google.com/. Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från utomstående leverantörer genom att gå in på avaktiveringssidan från nätverksannonsinitiativet (Network Advertising Initiative): http://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de anvisningar om opt-out som ges där. Mer information om Google Remarketing och Googles förklaring om skydd för personuppgifter finns på: http://www.google.com/privacy/ads/

Genom att utnyttja våra anbud förklarar du dig införstådd med att de uppgifter som har samlats in om dig bearbetas av Google på här beskrivet sätt och i ovan angivet syfte. Vi vill göra dig uppmärksam på att Google har egna dataskyddsriktlinjer som är oberoende av våra. Vi tar inget ansvar för dessa riktlinjer eller förfaranden.


Facebook Remarketing

På denna webbplats används Facebooks remarketing- eller ”Custom Audience”-funktion. Genom denna funktion kan vi nå besökarna på vår webbplats med målinriktad reklam, genom att individualiserade, intresserelaterade annonser visas för dem när de besöker Facebook. Gör att analysera användningen av webbplatserna, vilket utgör grunden för upprättandet av de intresserelaterade annonserna, använder Facebook så kallade cookies.

För detta lagrar Facebook en liten fil med ett nummer i webbläsaren hos besökaren av vår webbplats. Genom detta nummer registreras webbplatsbesökarna och anonymiserade uppgifter om hur de använder webbplatsen. Besökarnas personuppgifter lagras inte. Om du därefter går in på Facebook visas där annonser som med hög sannolikhet beaktar tidigare sökta produkt- och informationsområden. Om du inte vill att Facebook samlar in dessa uppgifter, kan du avvisa lagringen av uppgifter via följande länk: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Om du använder flera webbläsare måste du göra detta i varje webbläsare.


Inspectlet

På denna webbplats samlas data in och lagras genom webbanalystjänsten Inspectlet. Med hjälp av uppgifterna upprättas användarprofiler med användning av pseudonymer. Användarprofilerna används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra hanteringen av vårt internetutbud. För detta kan cookies (små textfiler) användas som lagras lokalt på besökarens dator och gör att datorn känns igen vid ett nytt besök på vår webbplats.


Hotjar

För att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser använder vi mjukvaran Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Med Hotjar kan vi mäta och utvärdera användarbeteendet (musrörelser, klick, skrollningshöjd etc.) på våra webbplatser. För detta lägger Hotjar upp cookies på användarens enheter och kan lagra anonymiserade uppgifter från användarna, exempelvis webbläsarinformation, operativsystem, hur länge användaren stannar på sidan etc. Du kan förhindra att Hotjar behandlar uppgifterna genom att i inställningarna på din webbläsare avaktivera användningen av cookies och radera aktiva cookies.

V. Information om de berördas rättigheter

Denna del av förklaringen om skydd för personuppgifter ger ytterligare information om hur du tillvaratar dina rättigheter som berörd gentemot Viessmann.

Din identitet

För att tillgodose de berördas rättigheter enligt GDPR kan det vara nödvändigt att Viessmann via stickprov och vid välgrundade tvivel begär in ytterligare information som bevis för din identitet när personuppgifter har samlats in på grundval av en avtalsrelation. Detta gäller i synnerhet om det finns en förfrågan i elektronisk form, men det inte går att identifiera någon fysisk person utifrån avsändaruppgifterna.


Rätt till tillgång, invändning, rättelse och radering

Du har rätt att utan kostnad få tillgång till de uppgifter som har lagrats om dig, få information om var de kommer ifrån, mottagaren av dem och syftet med lagringen. För detta skicka ett meddelande till:

Datenschutzbeauftragter der Viessmann Gruppe

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder), Tyskland
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780

datenschutz@viessmann.com


Om personuppgifterna är felaktiga kan du begära rättelse. Om personuppgifterna är ofullständiga kan du begära att de kompletteras.

Du kan när som helst motsätta dig insamling, behandling och/eller användning av dina uppgifter. Men beakta ovanstående delar i förklaringen om skydd för personuppgifter. Dessutom har du enligt lag rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. För detta, skriv till: info.refrigeration@viessmann.se

Mer information – kontaktuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför är vi alltid beredda att svara på dina frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor som du inte hittar svar på i denna förklaring om skydd för personuppgifter eller om du vill ha mer information om något, kontakta oss:

Viessmann Refrigeration Systems AB
Box 1177 (Skalholtsgatan 9)
SE-164 26 Kista, Sverige
+46 8 594 112 00
info.refrigeration@viessmann.se

Enligt artikel 13.2.d GDPR lämnar vi här den information som krävs för att du ska kunna utöva din rätt att inge klagomål:

Behörig tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
Telefax: 08-652 86 52
datainspektionen@datainspektionen.se

Säkerhetsinformation

Genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder bemödar vi oss om att spara dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för tredje man. Vid kommunikation per mejl kan full datasäkerhet inte garanteras. Därför rekommenderar vi att du skickar sekretessbelagd information per post.