Viessmanns kyllösningar

Viessmann erbjuder innovativa kommersiella kyllösningar för livsmedelshandeln, servicesektorn, livsmedelsindustrin och flera andra användningsområden. Energieffektivitet och hållbar kylning i kombination med användarvänlighet och enkelt underhåll utgör kärnan i dessa lösningar.

Produkt- och tjänsteportföljen Tecto omfattar centralkylda kylskåp och plug-in- kylskåp, kylrum och kylsystem samt tillbehör och relaterade tjänster. Tecto-produkter är kända för en hög hygienstandard som uppfyller alla krav på livsmedelssäkerhet, och som i hög grad kan anpassas för att passa våra kunders koncept och image.

Tecto-produkterna tillverkas på Viessmanns fabriker i Tyskland och Finland. Företaget har lokala försäljningskontor i 18 länder över hela Europa samt ett omfattande nätverk av partnerföretag. Detta säkerställer bästa möjliga närhet till våra kunder samtidigt som kunderna får en och samma kontaktpunkt för alla våra produkter och tjänster, från underhåll och service till teknisk support. 

We develop refrigeration solutions for the benefit of the future. Together with our customers and partners.

Frank Winters, CEO, Viessmann refrigeration solutions

Intresserad? Kontakta oss.