Som familjeföretag tar vi ansvar

Viessmann - Max and Prof. Martin Viessmann


Vi är ett familjeägt företag

Att ta hand om våra Viessmann familjemedlemmar och våra partners är grunden för vårt DNA.

Grunden för hur alla Viessmanns familjemedlemmar agerar (dagligen) är våra företagsvärderingar.  Våra värderingar hjälper oss att driva vår strategi och implementera den i vårt dagliga liv.


Uppförandekod

Som arbetsgivare, affärspartner och med vårt mångsidiga sociala engagemang tar vi ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i allt vi gör. Sedan företaget grundades 1917 har ett samarbete och pålitligt uppförande gentemot våra affärspartners varit en väsentlig del av våra värderingar.


Uppförandekoden Uppförandekoden ger riktlinjer för samarbetet med våra medarbetare, med våra affärspartners, samhället, hantering av data samt rapportering och whistleblowing. Varje familjemedlem är skyldig att följa detta.

Vår kultur

Enligt våra företagsvärderingar inom Viessmann-gruppen har vi inom affärsområdet Refrigeration Solutions byggt och är övertygade om vår kultur som en utvecklingskultur där vi ständigt lär av våra framgångar och misslyckanden.

Utvecklingskulturen är en kultur som främjar kreativitet, samskapande och entreprenörskap. Vi tar upp nya idéer snabbt och försöker förverkliga dem. Vår centrala övertygelse är att vi alla är livslånga lärande och försöker tänka utanför ramarna i varje fråga. Vi vill bryta ner barriärer och nå nya möjligheter för att göra våra slutkunders liv enklare

Sustainability - HR mom with kid

Mångfald och jämställdhet

Könsmångfald

Vi uppmuntrar och ger samma chanser till alla kön att arbeta med oss ​​och gå med oss ​​som familjemedlem. Vi fokuserar på könsneutrala jobbannonser och rättvisa möjligheter för att alla kvalificerade ansökningar ska granskas.


Nationell mångfald

Vi strävar efter att förverkliga en nolltoleranspolitik för diskriminering.

Vi tror att olika kulturella bakgrunder ger den enorma möjligheten att samla människor. Mer mångsidigt tänkande gör det lättare att tänka utanför ramarna.

Det kommer att göra det möjligt för oss att tänka bortom vårt förflutna och nutid och utmana det nuvarande status quo. Mångfald är en grundläggande aspekt av vår utvecklingskultur

Sustainability - social responsibility

Hur vi stöttar våra familjemedlemmar

Karriär och personlig utveckling

Våra familjemedlemmar är det mest värdefulla vi har. Vi måste skydda och främja dem.

 • Detta inkluderar planering av ytterligare karriärrörelser och identifiering av individuella utvecklingsplaner.
 • Vi tillhandahåller utbildning på jobbet eftersom vi tror att detta är en av de bästa möjligheterna att skaffa sig så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt.
 • Vi ger våra anställda möjlighet till distansarbete och intern jobbrörelse tack vare en intern karriärsida, som är tillgänglig över hela världen

Kombination av familj och arbete

 • Viessmann uppmuntrar föräldraledighet för båda könen, även på ledningsnivå. Vi följer alltid lokala lagar och lokala kollektivavtal om sådana finns.
 • Vi använder flextidsavtal, erbjuder deltids- och distansarbete för att möjliggöra den individuella bäst lämpade kombinationen av familj och arbete för våra Viessmann-familjemedlemmars välbefinnande.

Hälso- och säkerhetspolicy

Att bevara den psykiska och fysiska hälsan hos våra anställda är viktigt för oss och vi har satt upp en portfölj med åtgärder för våra anställdas hälsa och säkerhet:

 • Företagshälsovård
 • Säkerhetsriktlinjer
 • Företagsintegrationshantering
 • Företagsavtal för stressskydd för äldre anställda
 • Hantering av frånvaro eller progressiv återanpassning efter lång tids sjukdom
 • Hälso- och säkerhetschefer på våra platser
 • Kvalifikationer i första hjälpen

Vill du veta mer om socialt ansvar på Viessmann Refrigeration Solutions? Kontakta oss.