Hur vi minskar vårt miljöavtryck

Sustainability - renewable energies

Vi sätter upp som mål att minska energiförbrukningen i våra produktionsanläggningar varje år. Samtidigt strävar vi efter högre energiproduktivitet för att lämna minsta möjliga CO2-avtryck på vår planet. Som en del av vårt integrerade ledningssystem certifierat enligt ISO 50 001 har vi ett energiledningssystem på plats och observerar regelbundet förbrukningsdata och ger transparenta beskrivningar.


Energikällor vi använder

 • 100 % grön el (grön el kommer från förnybara energikällor)
 • 50 % av vår totala energiförbrukning i våra fabriker i Hof (Tyskland) och Borgå (Finland) köpt av förnybar energi
 • Solceller på fabrikstak där det är möjligt
 • Inköp av lokal värme från biogasanläggning intill fabrik i Hof
CO2 emissions factories

CO2-utsläpp från våra fabriker sedan 2015 i t

Electricity consumption

Elförbrukning av våra fabriker i MWh

Share of renewable energies

Andel förnybar energi som används i våra produktionsanläggningar

Total energy consumption

Våra fabrikers totala energiförbrukning i MWh

Water consumption

Vattenförbrukningen i våra fabriker i m³

Hur vi investerar och moderniserar för att agera mer energieffektivt

Sustainability - production


Vi kontrollerar löpande vilken förbättringspotential som kan användas i vår löpande produktion. Relevanta parametrar för detta är energiförbrukning, elanvändning, vattenförbrukning och andel förnybar energi.


Besparingar för miljön under de senaste åren

i Hof, Tyskland

 • Nya kompressorer för bättre energieffektivitet
 • Ny pulverlackeringsmaskin med 18% mindre energiförbrukning, mer än 14t mindre pulver behövs, bättre kvalitet
 • Nytt lasersystem
 • 90 000 plastkaffekoppar kan sparas per år i en fabrik genom att ersätta dem med återvinningsbara koppar

I Borgå, Finland

 • Ny målningslinje minskar CO2-utsläppen tack vare mindre vatten- och elbehov
 • Ny målningslinje leder till mindre avfall av plastmaterial
 • Att kombinera alla produktionsprocesser under ett tak och därmed minska transportvägar och utsläpp

Vill du ha mer information om hållbara åtgärder i våra fabriker? Vi kommer gärna i kontakt med dig!