Miljömässigt och socialt ansvarstagande

Som ett familjeföretag lägger vi stor vikt vid ansvarsfullt handlande och långsiktiga visioner i verksamheten. Hållbarhet är fast förankrat i företagets riktlinjer som syftar till att uppnå en balans mellan ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i den dagliga verksamheten i hela organisationen. Vi strävar efter att uppfylla våra nuvarande behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att uppfylla sina behov.

Läs mer om ansvartagande i Viessmann Group