Miljömässigt och socialt ansvarstagande

Vi är ett familjeföretag. Det är där våra rötter finns, det är där vi kommer ifrån. Det är därför vi tar på oss vårt ansvar att ta hand om våra familjemedlemmar, våra partners, våra kunder, människorna som använder våra produkter och planeten vi alla delar som hem. Som en del av vår globala Viessmann-familj arbetar vi alla för att förverkliga vårt företags syfte:

Att tillsammans skapa livsrum för kommande generationer

Som tillverkare av kyllösningar skapar vi tillsammans säkra miljöer för känsliga varor, såsom mat och medicin, och möjliggör verksamheter som bidrar till att ge människor välbefinnande. Med vårt fullständiga livscykelstöd bidrar vi till en hållbar framtid och bevarandet av vår planet som en Viessmann-familj.

Eller läs mer om hållbarhet för Viessmann Group här.

Klicka för att läsa mer information i vår hållbarhetsbroschyrVRS Sustainability EN

Våra klimatmål

Som Viessmann Group sätter vi upp vetenskapsbaserade klimatmål. För att göra det använde vi två globalt erkända redovisningsstandarder - Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets-initiativet - för att säkerställa att vår process är i linje med klimatvetenskapen. Som ett resultat fann vi att koldioxidavtrycket för Refrigeration Solutions idag är 257,6 kt CO2e.


Som tillkännagavs i vår första Viessmann klimatrapport siktar vi nu på att minska våra egna utsläpp med minst 48 % i absoluta tal och våra indirekta utsläpp av produktion och försäljning med minst 55 % (både till 2030 och jämfört med 2019).

VRS Sustainable Footprint

Vi inbjuder dig att utforska mer i detalj vad vi gör på Viessmann Refrigeration Solutions för att leva upp till vårt syfte och gå mot en hållbar framtid

Som ett familjeföretag lägger vi stor vikt vid ansvarsfullt handlande och långsiktiga visioner i verksamheten. Hållbarhet är fast förankrat i företagets riktlinjer som syftar till att uppnå en balans mellan ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i den dagliga verksamheten i hela organisationen. Vi strävar efter att uppfylla våra nuvarande behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att uppfylla sina behov.

Läs mer om ansvartagande i Viessmann Group

Upptäck mer om

Våra fabriker

Lära sig mer om

kvalitetsledning

Upptäck var vi hämtar

Leverantörshantering

Läs mer om

Våra lösningar

Hur man designar produktionsprocesser effektivt

Förändringshantering

Läs mer om

Socialt ansvar